Spain Finance

Mar 4 2019

Home – Agfa Corporate

#complete #computer #solutions


#

Latest news about Agfa

Publication of a transparency notification – Regulated information

Read the full article

(Article 14 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of significant shareholdings) According to Agfa-Gevaert NV’s bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been set at 3%, 5% and a multiple of 5%. In conformity

Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving Gereglementeerde informatie

Read the full article

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

Read the full article

At Agfa-Gevaert s Annual General Meeting today, the 2016 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditors were approved.

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert NV

Read the full article

Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering vanAgfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2016, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de comm

Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het eerste kwartaal van 2017 gereglementeerde informatie

Read the full article

Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2017.

Agfa-Gevaert publishes its first quarter 2017 results regulated information

Read the full article

Agfa-Gevaert today announced its first quarter 2017 results.

Publication of a transparency notification – Regulated information

Read the full article

(Article 14 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of significant shareholdings) Mortsel, Belgium – May 8, 2017 – 5.40 p.m. CET According to Agfa-Gevaert NV’s bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been se

Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving Gereglementeerde informatie

Read the full article

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Mortsel, België – 8 mei 2017 – 17.40 uur CET Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt,

Publication of a transparency notification – Regulated information

Read the full article

(Article 14 of the law of May 2, 2007 on the disclosure of significant shareholdings) Mortsel, Belgium – April 28, 2017 – 5.40 p.m. CET According to Agfa-Gevaert NV’s bylaws, the threshold as from which a shareholding needs to be disclosed, has been

Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving Gereglementeerde informatie

Read the full article

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Mortsel, België – 28 april 2017 – 17.40 uur CET Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaak

More news in the Press Archive

Go to the Press Archive

Search through our complete press archive


Written by PENNSYLVANIA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *